Hartrevalidatie in 1e lijn

[ enkel beschikbaar op locatie Grubbenvorst ]

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Er wordt dus niet genoeg bloed rondgepompt. Hartfalen is meestal een chronische aandoening en kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

 • Een hartinfarct
 • Een –langdurig- hoge bloeddruk
 • Een hartklepaandoening
 • Ritmestoornissen
 • Een hartspierziekte

Klachten bij hartfalen kunnen zijn:

 • (spier)vermoeidheid en kortademigheid
 • Opgezette benen en voeten en koude handen en voeten
 • Energiegebrek, vermoeidheid
 • Slaapproblemen vanwege ademhalingsmoeilijkheden en ’s nachts vaak plassen
 • Verwardheid/aangetast geheugen

Hartfalen is als aandoening al heel lang bekend, maar de laatste tijd komt het steeds meer in de publiciteit:

 • Er komen steeds meer patiënten met hartfalen
 • Er is meer aandacht voor de preventie
 • Voorheen werd hartfalen alleen behandeld in het ziekenhuis, tegenwoordig kan ook doorverwezen worden naar de gespecialiseerde fysiotherapeut in de praktijk.

Behandeling bij Fy-Fit:

In onze praktijk hebben we alle middelen om patiënten met hartfalen optimaal te kunnen begeleiden. Een behandeltraject duurt in principe 3 maanden. In deze periode werken we aan verbetering van uw conditie en kracht, om op deze manier uw belastbaarheid te optimaliseren zodat de ‘gewone’ dagelijkse dingen weer meer vanzelfsprekend gaan. U bent twee keer per week, individueel, aan het trainen met de fysiotherapeut. Buiten deze trainingssessies om, gaat de revalidatie thuis natuurlijk verder! Tijdens het traject zullen er op verschillende momenten metingen worden uitgevoerd, zodat u en wij een duidelijk beeld krijgen van uw functioneren en, al dan niet, progressie. Onze oefenruimte beschikt over de nodige trainingsapparatuur en natuurlijk alle veiligheidseisen (AED/reanimatie, meetapparatuur als bloeddrukmeter en zuurstofmeter).

De volgende patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie in onze praktijk:

 • U dient een verwijzing te hebben van uw cardioloog
 • U heeft een voortraject in het ziekenhuis doorlopen of uw klachten zijn minimaal 6 weken ‘stabiel’ (geen recent hartinfarct of operatie)
 • U bent gemotiveerd om deel te nemen en wilt graag uw functioneren optimaliseren