Overname

Overname FY-FIT

Wat klein begon in Blerick in 1985 groeide later uit tot een prachtig centrum voor fysiotherapie, fitness en revalidatie in Grubbenvorst.

Na 42 jaar fysiotherapie waarvan de laatste jaren ook bij Fy-Fit op de Mercuriusweg wordt het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere, enthousiaste en ondernemende collega fysiotherapeut Marijn Mulders. U kunt natuurlijk blijven vertrouwen op de ervaring en expertise van ons team.

We hebben altijd met veel plezier gewerkt en zullen de contacten zeker gaan missen, maar het is mooi geweest.

Nico en Elly de Jong

Privacy Policy

Privacy Policy

Fy-Fit / PRNL Horst a/d/ Maas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fy-Fit / PRNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fy-Fit / PRNL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.Bent u wel bij een arts geweest voor een onderzoek, dan dient u wel een verwijsbrief van hem/haar mee te nemen (dan heeft de arts immers de screening al gedaan).

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Al onze therapeuten zijn registertherapeuten.

Check vantevoren op welke wijze uw zorgverzekeraar rechtstreekse toegang ondersteunt. (www.fysiotherapie.nl) Het kan namelijk zijn dat bij een fysiotherapeut zonder contract met uw zorgverzekeraar sprake is van een eigen bijdrage. Controleer daarom altijd de vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.